Lessen

Dansers komen tijdig naar de les en helpen een vlotte overgang tussen de lessen te realiseren. Dansers wachten tot de vorige les is beindigd om de zaal te betreden. Berg je materiaal op in de voorziene kleedkamers, alleen water en kostbare spullen zijn toegelaten in de danszaal, sport- of frisdrank kan aan de deur van de danszaal worden geplaatst indien je meerdere uren na elkaar danst. Dansers noch ouders betreden de zaal met buitenschoenen en eten is ten strengste verboden in de danszaal (bij evenementen kan hier een uitzondering in worden gemaakt, je merkt dit als het verbodsbord is weggehaald). Dansers en ouders gaan respectvol om met elkaar, de docenten en met het materiaal in de school. Dansers geven bij voorkeur een seintje bij afwezigheid (0497-801.702 / info@musesinmotion.com). Ouders zijn niet toegelaten in de lessen uitgezonderd in de proefweek en tijdens de kijklessen. Tijdens het lesuur is het elk lid verboden zonder toelating van de dansdocent(e) de danszaal te verlaten. Tijdens een eventuele pauze (bij langdurige activiteiten zoals danskampen, evenementen,...) mag het domein (Oosterhoven 3, 2270 Herenthout) niet verlaten worden. Dans is heel leuk, maar vraagt ook om discipline. Als je een les mist, mis je ook een stuk techniek, choreografie en repetitie. Probeer niet te veel lessen afwezig te zijn en bij blessures die het dansen verhinderen, is het daarom ook interessant om indien mogelijk te komen kijken naar de lessen. 

We proberen steeds alle lessen die we voorzien hebben in ons rooster te laten doorgaan, maar we hanteren wel een minimum aantal inschrijvingen van 6 cursisten. Bij minder dan 6 inschrijvingen behouden we het recht om de les te annuleren of samen te voegen met een andere les. Het lesgeld kan in dat geval wel worden terugbetaald indien gewenst. Uiteraard kan het ook worden overgeboekt naar een andere les.

Groepsindeling

Naast het indelen volgens leeftijd worden onze lessen soms ook ingedeeld per niveau: open level (toegankelijk voor dansers van elk niveau), AB (beginner en intermediate), B (intermediate), C (gevorderd) en selectie (toegankelijk na auditie). Dansers die reeds lid zijn van Muses in Motion vinden op hun evaluatie van het voorbije dansjaar terug welke lessen geschikt zijn voor hun. Nieuwe dansers kunnen bij twijfel contact opnemen met de dansschool om na te gaan welke lessen en niveaus ze kunnen volgen. Indien je zonder toestemming inschrijft voor lessen die niet geschikt zijn voor jouw leeftijd of niveau worden deze lessen omgeboekt naar lessen die wel geschikt zijn.

Kledij

Voorzie kledij die een volledige bewegingsvrijheid garandeert, alsook het juiste (binnen!)schoeisel. Lange haren worden zorgvuldig bij elkaar gebonden.

  • Modern: blote voeten.
  • Jazz: sokken 
  • Hedendaags & Kinesiologie: blote voeten
  • Street: sneakers ! binnenschoenen
  • Klassiek ballet: lange haren worden zorgvuldig bij elkaar gebonden in een balletdot! Meisjes: verplicht zwart balletpak, roze panty en roze demi-pointes (allemaal aan te kopen via MiM), optioneel zwart rokje en zwart aansluitend warm-up truitje. Jongens: verplicht zwarte short, zwarte t-shirt en zwarte demi-pointes (allemaal aan te kopen via MiM).
  • Break: sneakers ! binnenschoenen, kniebeschermers & muts.
  • Acrobatie: blote voeten 
  • Tik Tok Dance: sneakers ! binnenschoenen

Demi-pointes, kniebeschermers & andere dansbenodigdheden kunnen via de dansschool worden aangekocht.

Vergeet niet om regelmatig een kijkje bij onze verloren voorwerpen te nemen. (We bewaren de verloren voorwerpen wel maar minimum 1 maand.)

Parkeerafspraken

Om onze buren zo weinig mogelijk te belasten hebben we een aantal parkeerafspraken:

Langs de juiste kant traag de parking op en afrijden en ook met de fiets en te voet de pijlen volgen.

Indien mogelijk eerst de parking oprijden om te kijken of er nog plaatsen vrij zijn en deze optimaal benutten. (Grote wagens kunnen voor het huis op de stenen parkeren.) Pas als alle plaatsen volzet zijn aan de overkant van de straat parkeren en pas als het ook daar volstaat aan de overkant bij de buren parkeren. (Let op! Zeker niet parkeren voor het huis of de poort van de buren!)

Bij het wachten je auto correct parkeren zodat andere autos nog steeds door kunnen rijden.

Parkeer maximum 1 auto per parkingplaats en zet je steeds ver genoeg naar achteren.

Niet keren bij de buren en liefst ook niet op de uitrit om de veiligheid van onze dansers te kunnen garanderen.

Infrastructuur

Minderjarige dansers moeten worden begeleid tot in de danszaal zodat bij noodgevallen er geen kinderen alleen voor de deur staan. Ook na de dansles dienen de dansers opgehaald te worden in de dansschool. Kinderen mogen de dansschool alleen verlaten mits toestemming en onder de verantwoordelijkheid van hun ouder(s). 

Er geldt een algemeen rookverbod binnen het gebouw. Het gebruik van om het even welk stimulerend middel, wanneer hiervoor geen medisch attest bestaat, is verboden. 

Binnen vind je vuilnisbakken voor afval, ruim steeds je papiertjes en flesjes op. 

Tracht de buitendeur na het binnenkomen terug te sluiten, zeker bij koud weer als de verwarming aan staat. 

Wil je drank of snoep kopen wees dan eerlijk en deponeer zelf het juiste bedrag in het voorziene bakje. 

Bij het wachten mag je steeds gebruik maken van onze blauwe knutsel-/kleur-/speelkoffer. 

In de danszaal is het ten strengste verboden om aan de balletbarren te gaan hangen of op de balletbarren of verwarming te gaan zitten!

Privacy

Dansers en ouders van minderjarige dansers geven MiM met het aanvaarden van het reglement hun toestemming om foto- en ander beeldmateriaal te maken tijdens danslessen en andere evenementen en dit te gebruiken ter promotie of commercialisatie van Muses in Motion. (Online, op social media of op flyers of affiches.) Deze beelden blijven ook na het stopzetten van je lidmaatschap eigendom van MiM en kunnen niet altijd zomaar verwijderd worden op aanvraag. (Foto's op social media kunnen indien gewenst verwijderd worden maar gedrukte affiches of promobeelden blijven langer in omloop.) Leden van MiM hebben niet het recht om het lesmateriaal naast de danslessen te gebruiken of te verspreiden tenzij in samenspraak met MiM. Choreografien, muziekmixen, oefeningen en ander lesmateriaal zijn eigendom van MiM. Als danser, ouder of andere betrokkene is het toegestaan om tijdens de kijklessen foto- & beeldmateriaal te nemen en dit zelf te verspreiden. Tijdens de gewone lessen is dit niet toegestaan! Work in progress mag niet openbaar online verspreid worden tenzij mits toestemming van MiM. In CC t Schaliken is het niet toegestaan om foto- en of beeldmateriaal te maken, bij kleinere events mag dit wel. Op onze geheime facebookgroep vind je ons work in progress materiaal: https://www.facebook.com/groups/DansersMusesinMotion/ en op onze officile facebookpagina vind je het meeste beeldmateriaal terug van onze evenementen: https://www.facebook.com/danscentrumMusesinMotion/.

De gegevens van de leerlingen worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is om de werking van de dansschool te garanderen zoals bijvoorbeeld voor verzekering en wedstrijden, De opgegeven e-mailadressen worden enkel gebruikt om informatie over Muses in Motion door te briefen.

Verzekering

Dansers bij Muses in Motion zijn verzekerd bij Danspunt voor alle ongevallen tijdens de activiteiten alsook op weg naar en van de activiteiten. De verzekeringspolis kan opgevraagd worden bij de dansschool en bij een ongeval neem je zo snel mogelijk contact op met MiM, dan bezorgen wij de nodige documenten.

Aansprakelijkheid

Muses in Motion is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade en/of verlies van persoonlijke goederen.

Selectiegroepen

Muses in Motion heeft 6 selectiegroepen die enerzijds voordelen krijgen maar anderzijds ook strengere afspraken dienen na te komen. De afspraken voor deze selectiegroepen staan vastgelegd in onze selectiecontracten die ondertekend worden door alle dansers en/of ouders. Deze contracten kunnen opgevraagd worden bij interesse. Muse is het enige team dat zonder contract werkt. 

Evenementen

Muses in Motion organiseert om de 2 of 3  jaar een grote dansvoorstelling met 3 algemene repetities, een podiumrepetitie en generale repetitie. Danser die meedoen aan deze voorstelling zijn op alle repetities alsook alle voorstellingen (3) en de 3 laatste wekelijkse danslessen aanwezig tenzij een uitzondering werd aangevraagd bij inschrijving voor de dansshow.

Naast deze grote voorstelling hebben we jaarlijks een heleboel kleinere evenementen die we meegeven in onze nieuwsbrief alsook in de informatiebrochure die in hard copy aan het begin van elke semester met de dansers wordt meegegeven. Zo kun je jaarlijks bijvoorbeeld deelnemen aan een kleiner optreden. 

Algemeen

Een inschrijving bij Muses in Motion is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Door het invullen van een inschrijvingsformulier voor de wekelijkse lessen, workshops, danskampen of evenementen en het betalen van het inschrijvingsgeld bevestig je de definitieve inschrijving. Inschrijvingsgelden worden niet terugbetaald. Betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt binnen de vooropgestelde termijn. Indien deze betaling niet tijdig gebeurt, wordt je inschrijving geannuleerd en wordt je plaats vrijgegeven. Uit veiligheidsoverwegingen behoudt Muses in Motion zich het recht voor om het maximum aantal inschrijvingen voor een discipline en/of lesuur vast te leggen.