Visie


Muses in Motion biedt een kwaliteitsvolle dansopleiding aan dansers van diverse leeftijden en verschillende niveaus. Het optimaal ontwikkelen van dansers is ons primair streefdoel.
Door middel van inzichtelijk leren willen we de transfer van gekende naar nieuwe bewegingen vergroten om zo een optimale evolutie te kunnen realiseren.
Verder wordt er belang gehecht aan leren op maat van de danser en zullen er bijgevolg differentiaties worden ingevoerd zodat iedereen op zijn niveau kan werken en optimaal kan evolueren. Met oog op levenslange lichamelijke gezondheid willen we het belang van preventie benadrukken en preventietechnieken zullen dan ook worden geïntegreerd in de lessen.
Tot slot hechten we in ons danscentrum veel waarde aan de cultuur van de verschillende dansstijlen en streven we naar een open en spontane sfeer waar iedere danser ook als persoon optimaal kan ontplooien.